Projects

National/International Projects:

 1. Düşük Basınçlı Pnömatik Sistem ile Hassas Cisimlerin Temassız Kaldırılması, İTÜ BAP Genel Araştırma Projesi, 2018-Devam (No: 41654)

 2. Uygun Soğutkan Karışımları ve Yağlar Kullanılarak Buzdolapları ve Isı Pompalı Kurutucularda Enerji Verimliliğinin Arttırılması (REFMIX) TÜBİTAK- Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF-IB) 2+2 İşbirliği Programı, 2017-Devam (No: 215M873)

 3. Mikroakışkan Sistemler Kullanılarak Mekanik Kuvvetlerin Endotel Hücre Davranışı Üzerine Etkilerinin Mekanobiyolojik Odağında İncelenmesi, Tübitak 1001, Araştırmacı, 2014-2017.

 4. Silecek sistemlerinin yüksek hızlarda aerodinamik performanslarını artıracak yeni spoiler tasarımı ve prototip üretimi, STZ-2013-2-0278, Proje Yürütücüsü, Mart 2014- (18 ay).

 5. İndüktif plazma destekli piroliz yöntemi ile saf B4C, TiB2, ZrB2, SiC ve in-situ B4C/ TiB2, B4C/ZrB2 ve B4C/SiC kompozit nano/mikro boyutlu partikül üretimi, BOREN Araştırma Projesi, Proje no:  2013.ç0382, 2013-2015, Bütçesi 220,000.00 TL

 6. Buzdolaplarında Kullanılan Değişken Kapasiteli Hermetik Kompresörlerin Yeni Nesil Yağlama Sisteminin Tasarımı ve Prototip Üretimi, STZ-2012-1-01340, Proje Yürütücüsü, Ekim 2012-Temmuz 2014.

 7. Aktif Akış Kontrolü İçin Jet ve Vorteks Aktüatörünün (JaVA) Geliştirilmesi ve Test Edilmesi, Tübitak ve Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) İkili İşbirliği Projesi, (Uluslararası Proje) Program Kodu: 2525, Proje Yürütücüsü, Haziran 2008 – Mayıs 2011.

 8. Termik santral kazanlarının sayısal modellenmesi ve parametrik çalışma, Tübitak Araştırma Projesi, Program kodu: 1001, Araştırmacı, Mayıs 2008- Nisan 2010.

 9. Sayısal akışkanlar dinamiği problemlerinin optimizasyon analizlerinde POD ve Kriging Yöntemlerinin Kullanılması, Tübitak Araştırma Projesi, Program Kodu: 1001, Proje Yürütücüsü, Kasım 2007-Kasım 2009.

 10. Yeni akış tanı ve görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi ve otomasyonu (Development and automation of new flow diagnostic techniques), Tübitak ve Almanya Jülich Araştırma Merkezi İkili İşbirliği Programı (Uluslararası Proje), Proje Yürütücüsü, Kasım 2005-Kasım 2007.

 11. Akış alanlarında kayıp verilerin Kriging ve POD yöntemleriyle belirlenmesi, İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2004-2005.

 12. Momentum ve enerji denklemleri için düşük boyutlu modeller geliştirilmesi, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı, İTÜ Araştırma Fonu Projesi,  Proje Yöneticisi, 2001.

 13. Isı ve akış sistemlerinde sayısal yöntemler ve bilimsel Programlama, Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı, İTÜ Araştırma Fonu Projesi,  Proje Yöneticisi, 1999-2000.

Industrial Projects

 1. Ntu Tipi Kompresörlerde Gaz Hattının Aerodinamik ve Aeroakustik Açıdan İyileştirilmesi, Arçelik A.Ş., 2015.

 2. Değişken Kapasiteli Hermetik Kompresörün Yağlama Sistemi için Analitik bir Akış Modeli Geliştirilmesi, Arçelik A.Ş. 2015.

 3. Kompresör Emme Susturucusu CFD Analizleri, Arçelik A.Ş., 2013.

 4. Kompresör Emme Susturucusu Aerodinamik & Aeroakustik Optimizasyonu, Arçelik A.Ş., 2013.

 5. GG Refresh Buzdolabında LED Kaynaklı Terlemenin Termal/CFD Analizi, BSH, 2012.

 6. Gemilerde soğutma amaçlı kullanılan nozullerin (nozzle) simülasyonu ve geometrik optimizasyonu, Marsis Dış Tic. ve Gemi San. Ltd. Şti., 2010.

 7. Yeni Nesil Midibüsün Dış Aerodinamik Optimizasyonu, Temsa Araştırma ve Geliştirme ve Teknoloji A.Ş., 2010.

 8. Ağır Kamyon Kabin Geometrisinin ve Aksesuarlarının Dış Aerodinamik Optimizasyonu, Temsa Araştırma ve Geliştirme ve Teknoloji A.Ş., 2009.

 9. Vantilatör Tasarımı, Bahçıvan Elektrik Motor San. Tic. Ltd. Şti. 2006-2007.